Werken in de groep

Hoe wij werken op de Peppel?

Op onze school is het zelfstandig functioneren van de leerlingen een belangrijk doel. In onze manier van werken proberen wij dit d.m.v. zelfstandig werken bij de kinderen te ontwikkelen. Wij maken ze daardoor verantwoordelijk voor het eigen organisatie en onderwijsleerproces. Om het zelfstandig functioneren te bereiken moet de klassenorganisatie geleid worden door professionele en enthousiaste leerkrachten. Wij vinden het als school belangrijk dat: de leerkrachten “zorg” voor de leerlingen hebben; de leerkrachten aandacht hebben voor het sociale, cognitieve en creatieve aspect van de leerlingen; de leerkrachten eisen stellen aan de leerlingen, waarbij zij rekening houden met de verschillen tussen de individuele leerlingen; de leerkrachten de leerlingen uitdaging bieden en hoge verwachtingen hebben.