Unit onderwijs

Met ingang van dit schooljaar is de Peppel gestart met het werken vanuit units. De school zal worden opgedeeld in 3 units. Een onderbouw unit (groep 1/2/3), een middenbouwunit (groep 4/5/6) en een bovenbouwunit (groep 7/8).

UItgangspunten

  • Instructie door eigen leerkracht
  • Ondersteuning en begeleiding door een extra leerkracht
  • Optimaal gebruik maken van de ruimte binnen de school
  • Nog beter inhoud geven aan groepsdoorbrekend werken (als vervolg op de middagen)
  • Les geven aan kleine, enkele groepen
  • Nog beter digitale middelen inzetten
  • Effectiever inzetten van groepsondersteuners (o.a. logopedie, onderwijsassistent, etc.)
  • Nog beter aansluiten bij de behoefte van de leerlingen

 

 

 

 

Het is een misverstand om te denken dat unitonderwijs hetzelfde is als klassen bij elkaar voegen zodat je met minder leraren af kan. Unitonderwijs is ook geen synoniem voor onderwijs met minder leraren of goedkoper onderwijs, zoals wel wordt gedacht.

Wat het wél is? Een manier om je onderwijs anders te organiseren vanuit onderwijskundige uitgangspunten, met als doel het onderwijs verder te verbeteren. Dat begint met een goede onderwijsvisie die wordt gedragen door zowel het personeel van een school en de ouders van leerlingen.

Wilt u meer weten klik hier voor onze flyer

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2