School en de buurt

Sinds 1 januari 2015 zit de Peppel samen met een andere school, het kinderdagverblijf/BSO en de peuterspeelzaal in één gebouw. Dit betekent dat we ons duidelijk moeten profileren waar dat kan. Ouders moeten goed kunnen zien waar wij op verschillen. Tegelijkertijd willen we soms ook de samenwerking zoeken tussen onze scholen en de andere gebruikers, omdat er ook overeenkomsten zijn. In de komende jaren willen we daarom werken aan zowel onze profilering als Obs de Peppel en aan onze profilering als de Twijn. Bij de verdeling van de taken zullen we hiervoor mensen vragen die hierover mee gaan denken. We willen dit doen in samenwerking met onze ouders via een PR-groep die zal bestaan uit collega’s en ouders.