School en de buurt

De Twijn

Sinds 1 januari 2015 zit de Peppel samen met een andere school, het kinderdagverblijf/BSO, de peuterspeelzaal en de sporthal in één gebouw, de Twijn. Binnen dit gebouw overleggen we over praktische zaken.

Duurzaamheidsambassadeur                       Duurzaam Hellendoorn Familie Helder

  Sinds een aantal jaren is de Peppel Ambassadeur van de Duurzaamheid. Vanuit de gemeente Hellendoorn is veel aandacht voor duurzaamheid. Dit wordt gestimuleerd vanuit Duurzaam Hellendoorn. Verschillende organisaties zijn daar ambassadeur van en laten zo zien hoe hun organisatie bezig is met de duurzaamheid van de organisatie. Op de Peppel werken we daar graag aan mee. De spreuk: We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar hebben haar in bruikleen van onze kinderen past goed bij onze manier van lesgeven – zorg dragen voor jezelf en elkaar. Daarom laten we zien dat wij ambassadeurs zijn met het logo van Helder Hellendoorn op onze website. Maar, nog belangrijker, met het duurzaamheidsplan wat we hebben gemaakt. Elk jaar leggen we hierover verantwoording af over wat we doen aan duurzaamheid. 

Geïnteresseerd? Ons plan vindt u hier.

De verantwoording over 2018 kunt u hier lezen.

Afbeeldingsresultaat voor we hebben de aarde niet geërfd quote                                                                     

Buurtactiviteiten

Binnen de buurt nemen we deel aan verschillende activiteiten. Zo stellen we ons gebouw open voor bepaalde informatieavonden. We hebben meegewerkt aan de opening van het Blokkenpark. Elk jaar organiseren we een carnavalsoptocht door onze buurt. Zo betrekken we buurt en school bij elkaar.