OR

Elk schooljaar worden er weer veel leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd, waaronder Sinterklaas-, Kerstfeest en natuurlijk het schoolreisje.
Dit is alleen mogelijk met hulp van de Ouderraad (OR) en ouders/verzorger/opa’s/oma’s. De OR coördineert samen met het team de activiteiten.
De OR bestaat uit een aantal ouders en 1 leerkracht die verantwoordelijk is voor de communicatie met de overige leerkrachten. De Ouderraad komt ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar om de voortgang van de diverse activiteiten te bespreken, de voorafgaande activiteiten te evalueren en nieuwe ideeën uit te wisselen.
De activiteiten worden verdeeld onder de OR-leden, zodat iedereen maar bij ongeveer 2 activiteiten betrokken is.

Uw hulp is nodig!

Daarnaast kan de school natuurlijk niet zonder de hulp van ouders/verzorgers/opa’s/oma’s, want met kinderen heb je nooit handen te veel!
Bij elke activiteit worden de ouders/verzorgers via de parro app gevraagd om te helpen.