Digitaal werken

Als leerling van OBS de Peppel werk je niet in een werkboek maar op een tablet.

Wat is Snappet?

De ontwikkeling op gebied van de digitale technologie gaat met enorme sprongen. We vroegen ons al enkele jaren af: wat kunnen wij hiermee in ons onderwijs? Tijdens deze zoektocht kwamen we  in het contact met Snappet.

Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal/lezen en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.