Communicatie

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets noemen we een geregeld contact met de ouders als een van de zaken waar we op de Peppel speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school middels de groepsinfo’s, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.