Plaatje bij het artikel van OBS De Peppel

Techniek Torens

Hoe maak je tandpasta of haargel? Hoe werkt een windmeter? Hoe wordt een stevig huis gebouwd?

Om antwoord te geven op deze vragen, werken wij op de Peppel met de Techniektorens.

Hoe werkt het? 

In de Onderbouw Toren (de blauw-groene toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 1 en 2. 
In de Middenbouw Toren (de paars-gele toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 3, 4 en 5. 
In de Bovenbouw Toren (de roze-rode toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 6, 7 en 8. 
De leerlingen werken overwegend zelfstandig in groepjes van 2 tot 4 kinderen met een leskist. We gebruiken bij deze lessen vaak werkvormen vanuit coöperatief leren. 

Vinden de kinderen het leuk? 

Ja. Jongens en meisjes zijn erg enthousiast over de activiteiten van De Techniek Torens. Ze hebben veel plezier met het ontdekken hoe dingen werken, en met het zelf doen en zelf maken. Ook is het spannend: “Zou het wel werken?”. 

Naast de kennis die de leerlingen opdoen op het gebied van techniek, leren de kinderen met De Techniek Torens ook goed samenwerken en oplossingsgericht denken en past daarom prima binnen ons onderwijsconcept coöperatief leren. Ze moeten hun eigen werk plannen. Ook bevorderen veel lessen de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en het analytisch vermogen. Werken met De Techniek Torens is ontdekkend leren! Leren door te doen! De volgende onderwerpen komen gedurende de schooljaren aan bod
1. Bouwen / Constructie 
2. Transport 
3. Productie 
4. Chemie 
5. Mengen en roeren 
6. Communicatie 
7. Stroomkringen 
8. Metaal 
9. Magnetisme 
10. Spiegels 
11. Balans 
12. Drijfvermogen 
13. Hellend vlak 
14. Pneumatiek 
15. Hydraulica 
16. Tandwielen 
17. Wielen en assen 
18. Ketting- / snaaroverbrenging 
19. Katrollen 
20. (Duurzame) Energie 
21. Knopen leggen 
22. Timmeren 
23. (Figuur) Zagen 
24. Schaarmechanismen 
25. Soorten verbindingen 
26. Sterke en zwakke verbanden 
27. Bouwen naar voorbeeld 
28. Ontwerpen 
29. Onderzoeken en informatie opzoeken 
30. Meten 

De techniekcoördinator is iemand die collega’s helpt, ondersteunt, motiveert. Op onze school is dat juf Annet. Zij draagt zorg voor : - de leskisten die in orde moeten zijn. - de materialen, die in goede staat moeten verkeren. - de aanschaf en uitbreiding van materiaal op langere termijn. - de planning van activiteiten met betrekking tot techniek. - de contacten met instanties rondom de school.

Deel deze pagina: