Plaatje bij het artikel van OBS De Peppel

Methode Kleur

Kleur is een methode voor creatieve levensbeschouwelijke vorming gebaseerd op sociaal-emotionele thema’s. Kleur sluit aan bij de culturele en religieuze diversiteit in onze school en samenleving.

Wij kiezen bewust voor multireligieuze en multiculturele ontwikkeling en willen met twee benen in de samenleving staan.

Kleur is een methode voor levensbeschouwing die vanuit sociaal-emotionele thema’s werkt aan kennis, houding en vaardigheden. De lessen van Kleur zijn gericht op het leren kennen van jezelf, goed met anderen omgaan, anderen waarderen, gevoelens herkennen en weerbaar worden. Er worden antwoorden gezocht op vragen als: wie ben ik, wie of wat is belangrijk voor mij, waar kies ik voor en hoe gaan we met elkaar om.
Rond levensbeschouwing zijn dit vragen als: waar geloof je in, waar hoop je op, waar geef je om en waar sta je voor?

Vertrouwen en respect


Met Kleur raken leerlingen meer vertrouwd met zichzelf en anderen, leren ze respectvol en kritisch om te gaan met cultuur, geloof, sociale verbanden, waarden en normen, levensvragen en levensthema’s. Kleur streeft naar evenwichtige aandacht voor de wereldreligies en een rijke leeromgeving. De lessen in de onderbouw sluiten echter vooral aan bij Christendom, Jodendom en Islam, omdat deze het meest aanwezig en zichtbaar zijn in de leefomgeving. In de bovenbouw gaat de aandacht ook uit naar Boeddhisme en Hindoeïsme, evenals naar Humanisme en Ietsisme.

Beleven


Kleur laat kinderen beleven, met alle zintuigen, in verbondenheid met zichzelf en met elkaar. Met creatieve verwerking verwerven leerlingen ideeën, symbolen, gevoelens, gedachten op een andere manier dan met woorden alleen.

Deel deze pagina: