Plaatje bij het artikel van OBS De Peppel

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad van OBS De Peppel?

Elk schooljaar worden er weer veel leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd, waaronder Sinterklaas-, Kerstfeest en natuurlijk het schoolreisje.
Dit is alleen mogelijk met hulp van de Ouderraad (OR) en ouders/verzorger/opa's/oma's. De OR coördineert samen met het team de activiteiten.
De OR bestaat uit een aantal ouders en 1 leerkracht die verantwoordelijk is voor de communicatie met de overige leerkrachten. De Ouderraad komt ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar om de voortgang van de diverse activiteiten te bespreken, de voorafgaande activiteiten te evalueren en nieuwe ideeën uit te wisselen.
De activiteiten worden verdeeld onder de OR-leden, zodat iedereen maar bij ongeveer 2 activiteiten betrokken is.

 

Uw hulp is nodig!

Daarnaast kan de school natuurlijk niet zonder de hulp van ouders/verzorgers/opa's/oma's, want met kinderen heb je nooit handen te veel!
Elk schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een brief waarin ze kunnen aangeven of ze een handje willen helpen en bij welke activiteit.
Mocht je wel willen helpen, maar weet je vooraf niet waarmee je kan helpen?
Vermeld dit op de brief en wij benaderen je apart voor elke activiteit.

 

Ouderbijdrage

Daarnaast beheert de OR het ouderfonds van waaruit deze activiteiten worden bekostigd. Ook wordt de collectieve ongevallenverzekering, waar alle leerlingen onder vallen, hieruit bekostigd. Bij alle activiteiten worden de kosten in de gaten gehouden om de bijdrage zo laag mogelijk te houden.
Het ouderfonds komt tot stand door de jaarlijks te innen ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar indien deze niet wordt voldaan zijn wij genoodzaakt uw kind uit te sluiten van deelname aan de activiteiten.
Wilt u op een andere wijze betalen, neem dan contact op met de penningmeester of voorzitter.
Voor ouders met een minimum inkomen bestaat er de mogelijkheid een beroep te doen op "het declaratiefonds" van de Gemeente Hellendoorn.

Lid worden

Mocht je het leuk vinden om een onderdeel te worden van de Ouderraad?
Je bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen om een indruk te krijgen.
Benader dan 1 van de leden of stuur een mail naar: or.obsdepeppel@gmail.nl

Deel deze pagina: